Martínez González, Ariadna, The Ohio State University, Estados Unidos