Harbord, David, Market Analysis Ltd., Oxford, Reino Unido, Reino Unido